+32 2 306 40 40

CORTICOTOMIES

Als u wilt uw orthodontische behandeling te versnellen en daarmee de totale duur van een orthodontische behandeling te verminderen, of als sommige tanden niet bewegen, ondanks optimale orthodontische tractie, zal uw orthodontist u verwijzen naar Dr. Oth om een procedure genaamd corticotomie uit te voeren .

Deze ingreep kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of algemene narcose. Dit bestaat uit fijne insnijdingen maken in het bot cortex aangrenzend aan de tanden die men wenst sneller gesteld.

Met deze ingreep, observeren we:

  1. een toename van het fenomeen van regionale versnelling en bot turn-over.
  2. een afname van de hardheid van het bot rond deze tanden.

Dr. Oth voert deze ingreep uit met de techniek van piëzochirurgie. Deze machine zorgt voor een vibratie (deze vibratie is gebruikt om bot in te snijden) die schade aan de wekedelen vermijdt en daarom postoperatieve complicaties vermindert. Deze techniek vermindert postoperatieve pijn en zwelling.

Corticotomies