+32 2 306 40 40

DE SINUSLIFT

In het posterieure deel van de bovenkaak bevindt zich de maxillaire sinus. Deze is vaak in nauwe relatie met de tandwortels. Wanneer de periode tussen het verwijderen van de tanden en het plaatsen van de implantaten te lang is kan er botresorptie optreden.  De beschikbare hoogte aan bot onder de sinus is dan onvoldoende waardoor het plaatsen van een implantaat onmogelijk wordt. Het uitvoeren van een sinuslift voor of tijdens het plaatsen van een implantaat is dan noodzakelijk.

Deze ingreep omvat het maken van een botvenster ter hoogte van de maxillaire sinus om biosynthetisch botpoeder onder het sinusmembraan te plaatsen. De hoogte van de sinus wordt dan verhoogd (vandaar de Engelse naam "sinus-lift"). Er wordt dus bot gecreëerd om tandimplantaten op dit niveau te plaatsen.

Sinus-Lift

Dr. Oth voert zijn sinusliften uit met de techniek van piëzochirurgie. Het instrument produceert een vibratie waarmee doorheen het bot gezaagd kan worden. Schade aan het sinusmembraan wordt hiermee geminimaliseerd en worden de postoperatieve complicaties sterk verminderd.

Deze techniek vermindert postoperatieve pijn en zwelling

Piezochirurgie