3d-Guided Implantaatchirurgie

Dr. Oth gebruikt de nieuwste technologieën die aanwezig zijn in de wereld van implantologie. Onder andere, de plaatsing van een of meer tandimplantaten met behulp van chirurgische guide die in 3D worden afgedrukt.

De plaatsing van implantaat wordt voor de operatie door de computer gesimuleerd. Een chirurgische guide wordt vervolgens in 3D afgedrukt.

Deze guide bevat alle informatie over de plaatsing van de implantaten in de mond (3D-guided chirurgie). Het maakt het mogelijk om implantaten te plaatsen zonder een grote insnijding in het tandvlees te maken: een kleine insnijding van enkele millimeters zal voldoende zijn om een implantaat te plaatsen (flaless techniek).

Chirurgie 3D

Dit vermindert de duur van de ingreep en vermindert de postoperatief ongemak (zwelling, pijn, …). Deze techniek wordt sterk aanbevolen als dit mogelijk is in uw specifieke geval.