+32 2 306 40 40

IN GEVAL VAN NOOD

Indien opvolging op korte termijn vereist is:

Mail naar Dr. Oth op volgend emailadres: contact@olivier-oth.eu.  Vermeld in de mail: uw naam, uw gsm-nummer, de datum en aard van de ingreep en uw vraag of probleem.

Dr. Oth bekijkt dagelijks zijn mails en zal uw vraag beantwoorden en de te volgen procedure meedelen.

 

In geval van nood buiten de diensturen of in het weekend of indien onmiddellijke opvolging vereist is:

Meldt u aan op de consultatie stomatologie – Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Erasmusziekenhuis gedurende de diensturen van 8u30 tot 17u30. (Adres: Lenniksebaan 808, 1070 Anderlecht. Telefoonnummer: 02 555 37 91).

In geval van nood buiten de diensturen of in het weekend, begeeft u zich naar de spoeddiensten van het Eramusziekenhuis (Adres: Lenniksebaan 808, 1070 Anderlecht. Telefoonnummer: 02 555 3402).