NOODGEVALLEN

In geval van nood

Bel het secretariaat op 02/306.40.40 of stuur een e-mail naar Dr. Oth

op contact@olivier-oth.eu.

In geval van een levensbedreigende noodsituatie belt u 112.