OPVOLGING CONSULTATIE

Na uw ingreep is een afspraak voor een controle noodzakelijk. Deze wordt + – 3 weken na de ingreep gepland.

Deze afspraak is noodzakelijk om een goede genezing en een goede post-operatieve evolutie te verzekeren. Voor sommige ingrepen, zijn verschillende controleafspraken nodig.

Neem voor uw vervolgafspraak telefonisch contact op met het secretariaat op 02 306 40 40